Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Đinh Văn Sự

  6 tháng trước

  28, tháng Một, 2017 đánh dấu ngày bắt đầu của năm mới Trung Hoa. Nhưng những nền văn hóa Châu Á trên toàn thế giới cũng kỉ niệm với những phong tục, điệu nhảy và món ăn riêng. Hãy cùng xem những văn hóa đót Tết nhiều sắc màu.

  Đăng kí HuffPost: http://goo.gl/xW6HG 

  Xem nhiều về HuffPost hơn

  Đọc: http://www.huffingtonpost.com/ 

  Thích: https://www.facebook.com/HuffingtonPost 

  Theo dõi: https://twitter.com/HuffingtonPost

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Jan. 28, 2017 marks the start of the Chinese Lunar New Year. But Asian cultures around the world are also celebrating the start of the lunisolar calendar with their own unique traditions, dances and decadent foods. Check out some of the most colorful Lunar New Year customs.

  Subscribe to HuffPost today: http://goo.gl/xW6HG 

  Get More HuffPost

  Read: http://www.huffingtonpost.com/ 

  Like: https://www.facebook.com/HuffingtonPost 

  Follow: https://twitter.com/HuffingtonPost 

  124 người xem


  Bình luận (0)