Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Trân Bảo

  6 tháng trước

  Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng 63% muốn tự khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp của chính mình. Nếu vậy thì có nghĩa là 63% các bạn không nên đi học đại học.

  -------------------------------------------------------------

  A recent study conducted found that 63% of young adults would like to own their own business and be their own boss. If this is the case, then it means 63% of you guys should not be going to college.

  338 người xem


  Bình luận (0)