Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Mốc Lệ

  6 tháng trước

  Đây là những điều mà trường học không dạy cho chúng ta. Một hệ thống giáo dục lý tưởng cần có 3 yếu tố. Đừng than phiền về những điều bạn chưa được dạy mà hãy đi và tìm kiếm ở những nơi mới lạ

  Sẽ rất có ý nghĩa với tôi nếu bạn theo dõi những kênh của tôi

  YouTube Channel! http://bit.ly/2n6hiQP

  INSTAGRAM: http://bit.ly/2k1RILy

  FACEBOOK: http://bit.ly/2wFIOo

  TWITTER: http://bit.ly/2A9a3Nb

  WEBSITE: http://bit.ly/2eBk2gA

  --------------------------------------------------------

  This is what they forgot to teach us in school. An ideal education has 3 elements. Let’s not complain about what we didn’t get but go and find it from new places! It would mean so much to me if you subscribe to my

  YouTube Channel! http://bit.ly/2n6hiQP

  INSTAGRAM: http://bit.ly/2k1RILy

  FACEBOOK: http://bit.ly/2wFIOo

  TWITTER: http://bit.ly/2A9a3Nb

  WEBSITE: http://bit.ly/2eBk2gA


  145 người xem


  Bình luận (0)