Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Quỳnh Anh

  3 tháng trước

  Xin chào, đây là Jay! Tôi rất thích giữ liên lạc. Thêm tôi trên Messenger và bạn sẽ là người đầu tiên biết về tập podcast mới nhất của tôi, đương nhiên là miễn phí, và công bố LỚN mỗi tuần! Click vào đây: https://m.me/JayShettyIW?ref=youtube Nó sẽ có ý nghĩa rất lớn nếu bạn theo dõi kênh YouTube của tôi! http://bit.ly/2n6hiQP INSTAGRAM: http://bit.ly/2k1RILy FACEBOOK: http://bit.ly/2wFIOoB TWITTER: http://bit.ly/2A9a3Nb TRANG WEB: http://bit.ly/2eBk2gA

  --------------------------------------------------

  Hi, it’s Jay! I'd love to keep in touch. Add me on Messenger and you'll be the first to know about my latest podcast episodes, free courses, and BIG announcements every week! Click here: https://m.me/JayShettyIW?ref=youtube It would mean so much to me if you subscribe to my YouTube Channel! http://bit.ly/2n6hiQP INSTAGRAM: http://bit.ly/2k1RILy FACEBOOK: http://bit.ly/2wFIOoB TWITTER: http://bit.ly/2A9a3Nb WEBSITE: http://bit.ly/2eBk2gA

  35 người xem


  Bình luận (0)