Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Malie

  7 tháng trước

  Ba mẹ Tây vs ba mẹ Việt! Ba mẹ của bạn như  thế nào?:D

  Cảm ơn các bạn rất nhiều

  Dựng video

  Andrew Yi

  instagram.com/Kandrewyiii


  Biên tập chính

  Andrew Yi

  instagram.com/Kandrewyiii


  Biên tập phụ

  Leenda

  Instagram: http://instagram.com/leendadavenue
  Facebook: https://www.facebook.com/Leendadprodu...
  Twitter: https://twitter.com/LeendaDong


  Ba mẹ Tây

  Bố

  Aron

  http://www.twitter.com/lazyronstudios

  http://www.instagram.com/lazyronstudios

  http://www.facebook.com/lazyronstudios


  Mạng xã hội

  ♦ SOCIAL MEDIA
  Youtube.com/youtwotv
  • FACEBOOK: http://facebook.com/YouTwoTV
  • HARJIT'S TWITTER: http://twitter.com/whoisharjit
  • JAZ'S TWITTER: http://twitter.com/sincerelyxjaz
  • HARJIT'S INSTAGRAM: http://instagram.com/whoisharjit
  • JAZ'S INSTAGRAM: http://instagram.com/sincerelyxjaz


  Ba mẹ Việt

  Mẹ

  Gina

  Facebook: http://facebook.com/iheartgina Instagram: http://instagram.com/missginadarling Twitter: http://twitter.com/missginadarling
  Youtube.com/ginadarling


  Ba

  Hau

  Little Asian Man
  http://instagram.com/littleasianman


  Bạn trai

  Simon

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Western Parents Vs Vietnamese Parents! WHICH ONE ARE YOU? :D


  BIG THANKS
  Videographer
  Andrew Yi
  instagram.com/Kandrewyiii


  Main Editor
  Andrew Yi
  instagram.com/Kandrewyiii

  Second Editor
  Leenda
  Instagram: http://instagram.com/leendadavenue
  Facebook: https://www.facebook.com/Leendadprodu...
  Twitter: https://twitter.com/LeendaDong

  Western
  Dad
  Aaron
  http://www.twitter.com/lazyronstudios

  http://www.instagram.com/lazyronstudios

  http://www.facebook.com/lazyronstudios


  Daughter + Boyfriend


  ♦ SOCIAL MEDIA
  Youtube.com/youtwotv
  • FACEBOOK: http://facebook.com/YouTwoTV
  • HARJIT'S TWITTER: http://twitter.com/whoisharjit
  • JAZ'S TWITTER: http://twitter.com/sincerelyxjaz
  • HARJIT'S INSTAGRAM: http://instagram.com/whoisharjit
  • JAZ'S INSTAGRAM: http://instagram.com/sincerelyxjaz  Vietnamese

  Mom
  Gina
  Facebook: http://facebook.com/iheartgina Instagram: http://instagram.com/missginadarling Twitter: http://twitter.com/missginadarling
  Youtube.com/ginadarling  Dad
  Hau
  Little Asian Man
  http://instagram.com/littleasianman

  Boyfriend
  Simon


  763 người xem


  Bình luận (0)