Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thư Phan

  3 tháng trước

  Sữa rất tốt cho bạn ..... phải không?

  Xem thêm: Ăn gì Hạt tiêu nóng nhất thế giới thực sự sẽ giúp bạn ► ► https: //www.youtube.com/watch? V = UMvVq ...

  Theo dõi: https://bit.ly/SubLifeNoggin | Nhận merch Life Noggin độc quyền của bạn: http://keeponthinking.co

   

  Hỗ trợ Noggin cuộc sống trên Patreon: https://patreon.com/LifeNogginStudios

   

  Theo dõi cuộc sống Noggin!

  Instagram: https://instagram.com/lifenoggin/

  Twitter: https://twitter.com/lifenoggin

   

  Xem thêm Noggin cuộc sống:

  Tải lên mới nhất: https: //youtube.com/watch? V = 4A6XkYpmi ...

  Câu hỏi lớn: https: //youtube.com/watch? V = rJTkHGXMd ...

  Không gian bên ngoài: https: //youtube.com/watch? V = rJTkHGXMd ...

  Bên trong cơ thể con người: https: //youtube.com/watch? V = FVnnM6hZ7 ...

  Video phổ biến: https: //youtube.com/watch? V = 1bVfzBD-4 ...

   

  Chúng tôi là CUỘC SỐNG NOGGIN! Một chương trình web hoạt hình và giáo dục được thiết kế để dạy cho bạn tất cả về cuộc sống tuyệt vời của bạn và bộ não khiến bạn có thể sống nó! Chúng tôi trả lời các câu hỏi về mọi thứ từ bên trong cơ thể con người đến không gian bên ngoài sâu. Hãy theo dõi để biết thêm video vào mỗi thứ Hai và thứ Năm! Hãy tiếp tục suy nghĩ.

   

  Nhóm Noggin cuộc sống:

  Giám đốc / Giọng nói - Pat Graziosi: http://lifenogg.in/PatGraziosi

  Nhà sản xuất điều hành - Ian Dokie: http://instagram.com/iandokie

  Hoạt hình của Crystal Joy

  Viết bởi Ashleen Knutsen

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Milk is good for you.....right? Watch more: “What Eating The World's Hottest Pepper Actually Does To You” ►► https://www.youtube.com/watch?v=UMvVq... Subscribe: https://bit.ly/SubLifeNoggin | Get your exclusive Life Noggin merch: http://keeponthinking.co Support Life Noggin on Patreon: https://patreon.com/LifeNogginStudios Follow Life Noggin! Instagram: https://instagram.com/lifenoggin/ Twitter: https://twitter.com/lifenoggin Watch More Life Noggin: Latest Uploads: https://youtube.com/watch?v=4A6XkYpmi... Big Questions: https://youtube.com/watch?v=rJTkHGXMd... Outer Space: https://youtube.com/watch?v=rJTkHGXMd... Inside the Human Body: https://youtube.com/watch?v=FVnnM6hZ7... Popular Videos: https://youtube.com/watch?v=1bVfzBD-4... We are LIFE NOGGIN! An animated and educational web show designed to teach you all about your awesome life and the brain that makes you able to live it! We answer questions about everything from inside the human body to deep outer space. Stay tuned for more videos on every Monday and Thursday! Keep On Thinking. Life Noggin Team: Director/Voice - Pat Graziosi: http://lifenogg.in/PatGraziosi Executive Producer - Ian Dokie: http://instagram.com/iandokie Animation by Crystal Joy Written by Ashleen Knutsen Sources: https://ghr.nlm.nih.gov/condition/lac... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti... https://www.livestrong.com/article/51... https://medlineplus.gov/ency/article/... https://www.cancer.org/cancer/prostat... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti... https://health.gov/dietaryguidelines/... https://www.bmj.com/content/349/bmj.g... https://www.tandfonline.com/doi/full/... https://ac.els-cdn.com/09214488909005... https://www.everydayhealth.com/column... https://health.clevelandclinic.org/ca... https://news.usc.edu/59199/meat-and-c... https://melmagazine.com/en-us/story/o... https://www.healthline.com/health/foo... https://www.google.com/search?rlz=1C5... https://www.webmd.com/diet/7-nutrient... https://www.who.int/elena/nutrient/en/ https://www.healthline.com/nutrition/... https://health.gov/dietaryguidelines/... https://www.cell.com/cell-metabolism/...


  110 người xem


  Bình luận (0)