Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tất cả mọi người đều thích mùa hè, nhưng sẽ có chuyện gì nếu nó biến mất? Sẽ có chuyện gì nếu Trái Đất chỉ có mỗi mùa đông?

Xem thêm: "“What If You Never Left The Pool?” ►► https://youtu.be/h8mAnvg2NC4

Theo dõi: https://bit.ly/SubLifeNoggin

Life Noggin Merch: https://crowdmade.com/collections/lif...


Theo dõi Life Noggin!

Instagram: https://instagram.com/lifenoggin/

Twitter: https://twitter.com/lifenoggin

Xem thêm những video của Life Noggin:

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Sao Mộc chưua bao giờ tồn tại? https://www.youtube.com/watch?v=IDL-D... Liệu đây có phải cách chúng ta biết Trái Đất không phẳng? https://www.youtube.com/watch?v=T4Wjy... Vấn đề to lớn với Bắc Cực?: https://www.youtube.com/watch?v=7kD5d... Chuyện gì sẽ thực sự xảy ra với cơ thể của bạn trong mùa băng giá cực độ?: https://www.youtube.com/watch?v=LMWnl...

Kì nghỉ hè có thể sẽ thú vị đối với nhiều người, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mùa hè biến mất hoàn toàn? Từ trước đến giờ đã có khi nào chỉ có 1 mùa duy nhất quanh năm suốt tháng ở trên Trái Đất không?

Chúng tôi là LIFE NOGGIN! Là một chương trình web hoạt hình và giáo dục được thiết kế để dạy cho bạn tất cả mọi thứ về cuộc sống tuyệt vời và về bộ não thứ mà giúp bạn có thể tồn tại! Chúng tôi trả lời các câu hỏi về mọi thứ từ bên trong cơ thể con người đến không gian bên ngoài sâu. Hãy theo dõi để biết thêm video vào mỗi thứ Hai và thứ Năm! Hãy tiếp tục suy nghĩ.

Đội ngũ LIFE NOGGIN:

Đạo Diễn/Giọng nói - Pat Graziosi: http://lifenogg.in/PatGraziosi Nhà sản xuất điều hảnh - Ian Dokie: http://instagram.com/iandokie Hoạt hình bởi Robert Grisham Viết bởi Ashleen Knutsen

Nguồn: https://spaceplace.nasa.gov/seasons/en/ https://www.weather.gov/fsd/season https://www.nytimes.com/2016/11/08/sc... https://www.nature.com/articles/natur... https://astronomynow.com/2016/11/01/d... https://www.universetoday.com/75897/w... https://www.popsci.com/more-evidence-... https://www.space.com/29047-how-moon-... https://scied.ucar.edu/shortcontent/h... https://www.usgs.gov/faqs/do-volcanoe... https://scied.ucar.edu/shortcontent/m... https://www.almanac.com/extra/year-wi... https://homeguides.sfgate.com/conditi... https://www.livescience.com/18972-ear... https://www.growveg.com/guides/vernal... http://www.annarbor.com/home-garden/w... https://www.britannica.com/topic/vern... https://kids.britannica.com/students/... https://www.gardeners.com/how-to/when... https://scied.ucar.edu/shortcontent/m... https://www.almanac.com/extra/year-wi... http://www.newenglandhistoricalsociet... https://askabiologist.asu.edu/seasona...
Everyone loves the summer season, but what if it was gone? What if Earth only experienced winter? Watch more: “What If You Never Left The Pool?” ►► https://youtu.be/h8mAnvg2NC4 Subscribe: https://bit.ly/SubLifeNoggin Life Noggin Merch: https://crowdmade.com/collections/lif... Follow Life Noggin! Instagram: https://instagram.com/lifenoggin/ Twitter: https://twitter.com/lifenoggin Watch More Related Life Noggin: What If Jupiter Never Existed? https://www.youtube.com/watch?v=IDL-D... This Is How We Know The Earth Isn't Flat? https://www.youtube.com/watch?v=T4Wjy... The Big Problem With The North Pole?: https://www.youtube.com/watch?v=7kD5d... What Really Happens To Your Body During Extreme Snow?: https://www.youtube.com/watch?v=LMWnl... Summer vacation may be fun for many, but what if summer was totally gone? Has a single season all year round ever happen on Earth? Vegetables, fruits and even animals wouldn't be available, but would the cold temperatures of a year long winter change anything else? We are LIFE NOGGIN! An animated and educational web show designed to teach you all about your awesome life and the brain that makes you able to live it! We answer questions about everything from inside the human body to deep outer space. Stay tuned for more videos on every Monday and Thursday! Keep On Thinking.

Kì nghỉ hè có thể sẽ thú vị đối với nhiều người, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mùa hè biến mất hoàn toàn? Từ trước đến giờ đã có khi nào chỉ có 1 mùa duy nhất quanh năm suốt tháng ở trên Trái Đất không?

Chúng tôi là LIFE NOGGIN! Là một chương trình web hoạt hình và giáo dục được thiết kế để dạy cho bạn tất cả mọi thứ về cuộc sống tuyệt vời và về bộ não thứ mà giúp bạn có thể tồn tại! Chúng tôi trả lời các câu hỏi về mọi thứ từ bên trong cơ thể con người đến không gian bên ngoài sâu. Hãy theo dõi để biết thêm video vào mỗi thứ Hai và thứ Năm! Hãy tiếp tục suy nghĩ. Life Noggin Team: Director/Voice - Pat Graziosi: http://lifenogg.in/PatGraziosi Executive Producer - Ian Dokie: http://instagram.com/iandokie Animation by Robert Grisham Written by Ashleen Knutsen Sources: https://spaceplace.nasa.gov/seasons/en/ https://www.weather.gov/fsd/season https://www.nytimes.com/2016/11/08/sc... https://www.nature.com/articles/natur... https://astronomynow.com/2016/11/01/d... https://www.universetoday.com/75897/w... https://www.popsci.com/more-evidence-... https://www.space.com/29047-how-moon-... https://scied.ucar.edu/shortcontent/h... https://www.usgs.gov/faqs/do-volcanoe... https://scied.ucar.edu/shortcontent/m... https://www.almanac.com/extra/year-wi... https://homeguides.sfgate.com/conditi... https://www.livescience.com/18972-ear... https://www.growveg.com/guides/vernal... http://www.annarbor.com/home-garden/w... https://www.britannica.com/topic/vern... https://kids.britannica.com/students/... https://www.gardeners.com/how-to/when... https://scied.ucar.edu/shortcontent/m... https://www.almanac.com/extra/year-wi... http://www.newenglandhistoricalsociet... https://askabiologist.asu.edu/seasona...

74 người xem


Bình luận (0)