Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Bạn đã bao giờ nghe nói rằng những ngôi nhà của Nhật Bản chỉ tồn tại trong 30 năm qua? Có phải vì động đất, tình yêu của Nhật Bản về những thứ mới, sạch sẽ, mối mọt, độ ẩm, giảm dân số hoặc vật liệu xây dựng xấu?
  --------------------------------------------------------
  Have you ever heard that Japan's houses only last 30 years? Is it because of earthquakes, Japan's love of new, clean things, termites, humidity, population decline, or bad construction materials?

  162 người xem


  Bình luận (0)