Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Hải Chym

  7 tháng trước

  Trong video này, chúng ta tập trung vào việc làm sao để trở nên có kỷ luật. Trở nên tự kỷ luật hơn có thể khó khăn, nhưng tôi nghĩ nó thực sự dễ dàng hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Chìa khóa để trở nên tự kỷ luật là tìm ra “Sao Bắc Đẩu” của bạn có nghĩa là tìm ra điều làm bạn thực sự đam mê.


  Khi bạn theo đuổi một thứ gì đó mà bạn thực sự muốn, bạn sẽ muốn thức dậy hàng ngày và làm điều mà bạn biết bạn nên làm. Tất nhiên bạn sẽ gặp phải một đoạn đường dài, và đôi khi bạn sẽ mất động lực để tiếp tục làm việc. Nhưng lòng mong muốn đạt được mục tiêu của mình, bạn sẽ có động lực để tiếp tục làm nó (phần lớn thời gian) Nếu bạn thấy sao Bắc Đẩu của mình, bạn sẽ tìm thấy sự tự kỷ luật của bạn.


  Tự Kỷ luật cũng là một cái gì đó bạn phải rèn luyện, bạn không thể đi từ việc sống một cuộc sống không có kỷ luật, rồi đột nhiên trở nên có kỷ luật. Nhưng tôi sẽ tạo một video khác về điều đó trong tương lai.


  Theo dõi Masculine man để biết thêm chi tiết!


  Daybreak bởi Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https: //creativecommons.org/licenses / ...)

  Nguồn: http: //incompetech.com/music/royalty -...

  Nghệ sĩ: http://incompetech.com/

  Thể loại

  Người và Blog

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  In this video we look at how to become disciplined. Becoming more self-disciplined can be difficult, but I think it’s actually much easier than people realize. The key to becoming self-disciplined is to find your “North Star” meaning to find something that you are truly passionate about.


  When you are chasing after something that you really want, you will want to get up everyday and do the thing that you know you should be doing. Of course you will encounter road blocks a long the way, and at times you will loose the motivation to keep working. But because of how much you want to achieve your goals, you will have the discipline to keep doing it (most of the time) If you find your north star, you will find your self-discipline. 


  Self-Discipline is also something you do have to practice, you cannot go from living a life of no discipline, to suddenly living a life of pure self-discipline. But I will create another video on that in the future.


  Subscribe to masculine man for more content!


  Daybreak by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/...)

  Source: http://incompetech.com/music/royalty-...

  Artist: http://incompetech.com/

  Category

  People & Blogs

  954 người xem


  Bình luận (0)