Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Linh Đồng

  6 tháng trước

  http://patreon.com/mattdavella

  Nhận video độc quyền và hỗ trợ kênh.

  Dưới đây là một số cuốn sách giúp tôi trên hành trình tài chính cá nhân của riêng tôi. Tôi sẽ không thể thoát khỏi nợ nần hoặc làm video này mà không có họ ...

  Tổng số tiền bạn kiếm được: https://goo.gl/jg55WS

  Tôi sẽ dạy bạn trở nên giàu có: https://goo.gl/B1iES2

  Làm chủ trò chơi kiếm tiền: https://goo.gl/e23iZZ


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  http://patreon.com/mattdavella

  Get exclusive videos & support this ad-free channel.


  Here are some books that helped me on my own personal finance journey. I wouldn't have been able to get out of debt or make this video without them...


  The Total Money Makeover:  https://goo.gl/jg55WS

  I Will Teach You to Be Rich:  https://goo.gl/B1iES2

  Money Master the Game:  https://goo.gl/e23iZZ

  517 người xem


  Bình luận (0)