Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  3 tháng trước

   ►Mua cho tôi một ly cafe!: https://ko-fi.com/mattiaspilhede

  ►Patreon: https://www.patreon.com/mattiaspilhede

  ►Kênh Youtube thứ 2: https://www.youtube.com/channel/UCqi1...

  ►Twitter: https://twitter.com/mattiaspilhede

  ►Instagram: http://instagram.com/mattiaspilhede

  ►Tumblr: http://mattiaspilhede.tumblr.com/

   Âm nhạc: Kevin MacLeod


  Cảm ơn những người ủng hộ Patreon:

  Alexey Kutuzov, Ann-Katrin Götze, Audrey Roe, Box-o-tron, Caleb Jones, Ellen Bergman, Gaucelm's art and stuff, Griffin Alberti, Mark Anthony, Mark Williams, Marvin Chlodek, Matej 'Retro' Jan, McKay and Gray Publications, Richard R Rowland, Saltshaker, Sea, Sebastian Ghita, shiiion, Steven Ulbricht, The Half Enlightened One, Troy Cherrington, Zack Bailey  ►Buy me a coffee!: https://ko-fi.com/mattiaspilhede ►Patreon: https://www.patreon.com/mattiaspilhede ►Second Channel: https://www.youtube.com/channel/UCqi1... ►Twitter: https://twitter.com/mattiaspilhede ►Instagram: http://instagram.com/mattiaspilhede ►Tumblr: http://mattiaspilhede.tumblr.com/ Music: Kevin MacLeod Thank you Patreon Supporters: Alexey Kutuzov, Ann-Katrin Götze, Audrey Roe, Box-o-tron, Caleb Jones, Ellen Bergman, Gaucelm's art and stuff, Griffin Alberti, Mark Anthony, Mark Williams, Marvin Chlodek, Matej 'Retro' Jan, McKay and Gray Publications, Richard R Rowland, Saltshaker, Sea, Sebastian Ghita, shiiion, Steven Ulbricht, The Half Enlightened One, Troy Cherrington, Zack Bailey

  103 người xem


  Bình luận (0)