Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Nam Trịnh

  6 tháng trước

  Bạn đang phân vân lựa chọn ngành nghề trong lĩnh vực y, kỹ thuật và kinh doanh? Chúng tôi sẽ điểm qua những ưu và nhược điểm của mỗi ngành nghề, và giúp bạn xác định con đường sự nghiệp phù hợp cho bạn.


  Kênh vlog: https://youtube.com/lifeofasurgeon


  Tôi không biết chắc bạn thế nào - Bản thân tôi không phải lúc nào cũng biết rằng tôi muốn trở thành một bác sĩ. Thực tế, hồi học đại học tôi vẫn đang quyết định xem sẽ học ngành khoa học máy tính hay ngành y. Tôi sẽ kể cho các bạn về việc tôi đã chọn ngành y như thế nào tại video này: https://youtu.be/Gyqu5AER7gg


  Khi đã vào trường y, tôi lại thấy bản thân mình kết hợp cả ba ngành nghề vào một tổ chức ươm mầm tài năng y sinh liên ngành với tên gọi Blue LINC, được xây dựng theo hình mẫu Biodesign của Đại học Stanfords. Trong tổ chức này, chúng tôi tập hợp các sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, kinh doanh và cả ngành y, và giúp những đội ngũ liên ngành này tạo nên những công ty khởi nghiệp về chăm sóc sức khỏe. Ủng hộ kênh và trở thành một Patron! Ghé qua trang https://patreon.com/medschoolinsiders


  Liên hệ! WEBSITE: https://medschoolinsiders.com TWITTER: https://twitter.com/MedInsiders FACEBOOK: https://www.facebook.com/medschoolins... INSTAGRAM: https://www.instagram.com/medschoolin... AMAZON STORE: https://www.amazon.com/shop/medschool... Khuyến cáo: Nội dung của video này là ý kiến cá nhân của tôi và không phải là lời khuyên về y tế. Nội dung và những đường dẫn kèm theo chỉ mang tính chất cung cấp thông tin chung với mục đích giáo dục. Bạn sẽ tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng những thông tin này. Bs. Kevin Jubbal và Med School Insiders LLC sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn hại và mất mát dù là trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi việc sử dụng thông tin có trong video này bao gồm nhưng không giới hạn về mất mát tài chính, tai nạn, thương tật hay tử vong.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  Deciding between a career in medicine, engineering, and business? We'll go over the main pros and cons of each, and help you determine which career path is right for you. Vlog channel: https://youtube.com/lifeofasurgeon I'm not sure about you - I personally did NOT always know that I wanted to be a doctor. In fact, I was deciding between computer science and medicine even in college. I go over how I chose medicine in this video: https://youtu.be/Gyqu5AER7gg Once in medical school, I actually found myself combining all three disciplines in an interdisciplinary biomedical incubator called Blue LINC, which was modeled after Stanfords' Biodesign. In it, we combine students from engineering, business, and medicine, and help these interdisciplinary teams create healthcare startups. Support the channel and become a Patron! Visit https://patreon.com/medschoolinsiders Connect with me! WEBSITE: https://medschoolinsiders.com TWITTER: https://twitter.com/MedInsiders FACEBOOK: https://www.facebook.com/medschoolins... INSTAGRAM: https://www.instagram.com/medschoolin... AMAZON STORE: https://www.amazon.com/shop/medschool... Disclaimer: Content of this video is my opinion and does not constitute medical advice. The content and associated links provide general information for general educational purposes only. Use of this information is strictly at your own risk. Kevin Jubbal, M.D. and Med School Insiders LLC will not assume any liability for direct or indirect losses or damages that may result from the use of information contained in this video including but not limited to economic loss, injury, illness or death.

  59 người xem


  Bình luận (0)