Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Làm mọi thứ nhanh hơn sẽ giúp bạn có thêm nhiều thời gian hơn để làm những điều bạn yêu thích. Trong video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn những mẹo yêu thích của tôi để làm tăng hiệu suất và làm được nhiều thứ hơn trong thời gian ngắn hơn.

  Kênh VLOG mới của tôi : https://www.youtube.com/channel/UC8KZ...

  Trở thành một Insider! Ghé thăm https://patreon.com/medschoolinsiders

  Cảm ơn Marko Jerinic, một trong những Patreon Patron quan trọng!

  Liên hệ với tôi! WEBSITE: https://medschoolinsiders.com

  TWITTER: https://twitter.com/MedInsiders

  FACEBOOK: https://www.facebook.com/medschoolins...

  INSTAGRAM: https://www.instagram.com/medschoolin...

  Âm nhạc: http://soundcloud.com/lakeyinspired

  Khuyến cáo: Nội dung của Med School Insiders là quan điểm cá nhân của tôi và không bao gồm lời khuyên về y tế. Những nội dung và liên kết liên quan cung cấp thông tin chung chỉ về mục đích giáo dục.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Getting more stuff done faster translates to more time to do the things you love. In this video I'll show you my favorite tips on how to increase productivity and achieve more in less time. My new VLOG channel: https://www.youtube.com/channel/UC8KZ...

  Become an Insider! Visit https://patreon.com/medschoolinsiders

  Thank you to Marko Jerinic, one of our valued Patreon Patrons! Connect with me! WEBSITE: https://medschoolinsiders.com

  TWITTER: https://twitter.com/MedInsiders

  FACEBOOK: https://www.facebook.com/medschoolins...

  INSTAGRAM: https://www.instagram.com/medschoolin..

  Music: http://soundcloud.com/lakeyinspired

  Disclaimer: Content of Med School Insiders is my opinion and does not constitute medical advice. The content and associated links provide general information for general educational purposes only.

  364 người xem


  Bình luận (0)