Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đừng bỏ cuộc!! Đây là một bài phát biểu tạo động lực mạnh mẽ khi bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc. Thành công không đến một cách dễ dàng! Bạn phải chấp nhận đánh mất những thứ bạn đang có!


Đây là video thứ 3 của chúng tôi có sự tham gia của Diễn giả truyền cảm hứng Freddy Fri! Video đầu tiên chúng tôi thực hiện hồi năm ngoái “Thử Thách Bản Thân” vừa vượt 1.5 triệu người xem!

Nếu video này nhận được 5000 like chúng tôi sẽ làm một video với Fred giống như vậy vào mỗi tháng! Bạn là người quyết định đấy!

Thử Thách Bản Thân: https://www.youtube.com/watch?v=d9gwm...

Hành trình của thành công: https://www.youtube.com/watch?v=1LxFt...

Freddy Fri: http://bit.ly/FreddyFri


►Theo dõi Motivation2Study:

Facebook: https://www.facebook.com/Motivation2S...

Nhóm: https://www.facebook.com/groups/motiv...

Instagram: https://www.instagram.com/motivation2...

Twitter: https://twitter.com/Motivation2S

Pinterest: https://www.pinterest.com/motivation2...


►Diễn giả: Freddy Fri

Freddy Fri truyền cảm hứng cho mọi người bằng câu nói “Chiến thắng mỗi ngày tạo nên thắng lợi lớn trong cuộc đời.”

Hãy đăng ký ngay hôm nay và tham gia vào Vòng Tròn Của Người Chiến Thắng!

YouTube: http://bit.ly/FreddyFri

Instagram: https://www.instagram.com/freddyfrimo...

Mời Freddy đến diễn thuyết tại sự kiện lần tới của bạn: http://www.freddyfri.com/hire-me 


🧠 5 Ngày Làm Chủ Trí Nhớ 🧠:

Hãy xem qua khóa học mới của chúng tôi tại http://bit.ly/5DayMemoryMasterCourse

📘 Danh sách đọc thêm 📘 

https://amzn.to/2v6QPY0

Những tác giả tuyệt vời như Brendan Burchard, David Goggins, James Clear, Dale Carnegie, Stephen R. Covey, Nick Winter, Tara Westover, Mel Robbins, Steven Pressfield, Charles Duhigg, Cal Newport, Elizabeth Gilbert, David Allen, George Leonard, Kevin Kruse, và Zac Bissonnette.

📕 Đồ dùng và dụng cụ cho học sinh 📕 

https://amzn.to/3705IIy

Công cụ lập kế hoạch hiệu suất cao, Bút, Bút tô sáng, Sổ ghi chép, Ba lô, Chai nước, Sổ tay mô hình kinh doanh, Giấy dán Nhãn dán, Túi đựng máy tính xách tay, Bàn cạnh giường ngủ trong phòng ngủ tập thể.

Bản dùng thử Amazon Prime 6 tháng dành cho sinh viên: https://amzn.to/2OuYEzK

☀️ Tạp chí buổi sáng nên đọc ☀️

Habitnest: http://bit.ly/YourMorningSidekickJournal


►Âm nhạc:

Hiệu ứng chuyển động chậm

Mua nhạc có hiệu ứng chậm tại:

Amazon : http://amzn.to/1lTltY5

iTunes: http://bit.ly/1ee3l8K

Spotify: http://bit.ly/1r3lPvN

Bandcamp: http://bit.ly/1DqtZSo


►Đoạn phim: Tất cả các đoạn phim được sử dụng, vui lòng xem danh đề ở phần cuối mỗi video.

Hãy giúp chúng tôi chú thích và biên dịch video này nhé!

https://amara.org/v/kxk4/


_______________________________________________________________________


Don't Quit Now!! This is a powerful Motivational Speech Video for when you feel like quitting. Success isn't going to come easy! You have to give it everything you've got!


This is our 3rd video with Motivational Speaker Freddy Fri! The first video we did last year "Push Yourself" just passed 1.5 million views!🤯

If this video gets 5,000 likes we'll do a video with Fred like this one every month! You decide!😁

Push Yourself: https://www.youtube.com/watch?v=d9gwm...

The ABC's of Success: https://www.youtube.com/watch?v=1LxFt...

Freddy Fri: http://bit.ly/FreddyFri


►Follow Motivation2Study:

Facebook: https://www.facebook.com/Motivation2S...

Group: https://www.facebook.com/groups/motiv...

Instagram: https://www.instagram.com/motivation2...

Twitter: https://twitter.com/Motivation2S

Pinterest: https://www.pinterest.com/motivation2...


►Speaker: Freddy Fri

Freddy Fri inspires people to “Win the day so that they can win in life." Subscribe today and join the Winner's Circle!

YouTube: http://bit.ly/FreddyFri

Instagram: https://www.instagram.com/freddyfrimo...

Request Freddy to speak at your next event: http://www.freddyfri.com/hire-me 


🧠 5 Day Memory Mastery 🧠: Check out our new course at

http://bit.ly/5DayMemoryMasterCourse

📘 Recommended Reading List 📘

https://amzn.to/2v6QPY0

Amazing Authors like Brendan Burchard, David Goggins, James Clear, Dale Carnegie, Stephen R. Covey, Nick Winter, Tara Westover, Mel Robbins, Steven Pressfield, Charles Duhigg, Cal Newport, Elizabeth Gilbert, David Allen, George Leonard, Kevin Kruse, and Zac Bissonnette.

📕 Recommended Student Supplies & Tools 📕

https://amzn.to/3705IIy

Higher Performance Planner, Pens, Highlighters, Notebooks, Backpacks, Water Bottles, Business Model Handbook, Post-its, Stickers, Laptop Bag, Dorm Room Bedside Table.

Amazon Prime Student 6-mo trial: https://amzn.to/2OuYEzK

️ Recommended Morning Journal

Habitnest: http://bit.ly/YourMorningSidekickJournal


►Music:

Really Slow Motion

Buy Really Slow Motion music:

Amazon: http://amzn.to/1lTltY5

iTunes: http://bit.ly/1ee3l8K

Spotify: http://bit.ly/1r3lPvN

Bandcamp: http://bit.ly/1DqtZSo


►Video footage: For all video footage used, please see the credits at the end of the video.

Help us caption & translate this video!

https://amara.org/v/kxk4/

98 người xem


Bình luận (0)