Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Giờ thì tất cả đều có lý. Đã đến lúc bạn biết được sự thật...

  ---------------------------

  Now it all makes sense. It's time you knew the truth...

  164 người xem


  Bình luận (0)