Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Hoàng Hiếu

  3 tháng trước

  Một trong những câu hỏi khoai nhất thời đại cuối cùng cũng có lời giải nhờ vào sức mạnh của toán, khoa học và "algebryan":

  "Cái nào có trước, Gà hay Trứng" Hãy đặt câu hỏi "Dear Ryan" dưới phần bình luận để chính bạn có thể xuất hiện ở video tiếp theo nhé Xem kênh thứ hai của tôi ở đấy về bloopers/behind-the-scenes và vlogs: http://www.youtube.com/higatv App #TEEHEE mới ở đây: iPhone: http://goo.gl/KXLz9j Android: http://goo.gl/RQZUK Theo dõi để biết thêm mấy thứ vô dụng về tôi trên Twitters:

  http://www.twitter.com/therealryanhiga Like page Facebook nếu mọi người thích xem mấy thứ linh tinh đấy: http://www.facebook.com/higatv Site merch của tôi ở đây... mua TEEHEE và LESS THAN THREE merch: http://www.higatv.com Hoặc xem mấy pic chán òm của tôi trên INSTAGRAM! http://www.instagram.com/notryanhiga Gửi mail phản hổi tại đây nhé! PO Box 232355 Las Vegas, NV 89105  One of the most famous questions of all time, finally proven with the power of maths, science and algebryan: "Which came first, the Chicken or the Egg?" Leave your "Dear Ryan" comments in the comment section and you could be responsible for the next video! Check out my 2nd Channel for bloopers/behind-the-scenes and vlogs: http://www.youtube.com/higatv New #TEEHEE app here: iPhone: http://goo.gl/KXLz9j Android: http://goo.gl/RQZUK Follow me on TWITTER for more useless stuff about me http://www.twitter.com/therealryanhiga Like my FACEBOOK page if you're into that sorta stuff http://www.facebook.com/higatv Oh and here is MY SITE... for TEEHEE and LESS THAN THREE merch: http://www.higatv.com OR see some boring pics of me on INSTAGRAM! http://www.instagram.com/notryanhiga Send us mail or whatever you want here! PO Box 232355 Las Vegas, NV 89105

  66 người xem


  Bình luận (0)