Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Minh Pham

  3 tháng trước

  Trong video luận về môi trường lần này của Our Changing Climate, tôi đã nghiên cứu liệu công cụ tìm kiếm Ecosia có thật như đồn không. Cụ thể là, tôi tìm hiểu xem liệu có thật là với mỗi một lần tìm kiếm, Ecosia sẽ trồng một cây xanh như họ nó không. Do không có dữ liệu về Ecosia trên Snopes, tôi cho rằng việc tìm hiểu xem Ecosia có thực sự đang trồng cây xanh như họ nói là thật hay giả là điều quan trọng, cũng như liệu có nên chuyển từ Google sang Ecosia là việc làm có nghĩa hay không. Video của Levi về Ecosia: https://youtu.be/KIoBDbKQHkM

  Ủng hộ tôi làm nhiều video tương tự thế này qua Patreon: http://bit.ly/2iz4lIV

  Twitter: https://twitter.com/OurClimateNow

  Facebook: https://www.facebook.com/occvideos/

  Instagram: https://www.instagram.com/occ.climate/

  Gửi email cho tôi nếu có câu hỏi tự do hoặc kinh doanh: [email protected]


  Toàn bộ âm nhạc được lấy từ Artlist.io. Bạn có thể nhận 2 tháng sử dụng Artlist.io miễn phí qua link: https://artlist.io/Charlie-278823

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  In this Our Changing Climate environmental video essay, I look whether the search engine Ecosia is legit. Specifically, I figure out if Ecosia is real when they say Ecosia plants trees for every web search you make. Because there are no Snopes pieces on the Ecosia, I figured it would be important see if Ecosia is actually planting trees as they claim, as well as try to figure out whether switching from Google to Ecosia makes sense.

  Check out Levi's video on Ecosia here: https://youtu.be/KIoBDbKQHkM 

  Help me make more videos like this via Patreon: http://bit.ly/2iz4lIV
  Twitter: https://twitter.com/OurClimateNow
  Facebook:  https://www.facebook.com/occvideos/
  Instagram: https://www.instagram.com/occ.climate/
  Email me for freelancing or business inquiries: [email protected]

  I use Artlist.io for all my music. You can get 2 months free of Artlist.io with this link:https://artlist.io/Charlie-278823

  168 người xem


  Bình luận (0)