Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Duyên Lê

  3 tháng trước

  Patreon: https://patreon.com/polymatter

  Twitter: https://twitter.com/polymatters

  Reddit: https://reddit.com/r/PolyMatter

  Discord: https://discord.gg/polymatter

  Bạn có thể không đồng ý với tư tưởng của Apple, nghĩ rằng sản phẩm của họ quá đắt và bất mãn với mọi quyết định họ đưa ra, nhưng tất cả đều đã được họ tính toán kĩ và chỉ là một phần của kế hoạch lớn hơn.

  Xin gửi lời cám ơn chân thành đến Neil Cybart, người đã là nguồn cảm hứng cho video này. Đặc biệt trong bài báo này: https://www.aboveavalon.com/notes/201...

  Nếu bạn muốn cập nhật tin tức và các bài phân tích về Apple, hãy theo dõi Above Avalon (các podcast của anh ấy cũng rất tuyệt.)

  *Đoạn kết của video bao gồm phần quảng cáo về nhà tài trợ. Công ty không tham gia vào việc viết, chỉnh sửa hay sản xuất phần còn lại của video.


  ### Nguồn ###

  Nhạc

  Lobby Time của Kevin MacLeod (incompetech.com)

  Được cấp phép bởi Creative Commons: Attribution 3.0 License

  http://creativecommons.org/licenses/b...

  Tham chiếu tiêu đề:

  http://www.businessinsider.com/apple-...

  https://www.wired.com/story/hackers-s...

  http://mashable.com/2016/12/30/consum...

  https://www.theverge.com/2017/4/19/15...

  https://seekingalpha.com/article/4071...

  https://seekingalpha.com/article/4071...

  http://www.businessinsider.com/apple-...

  https://www.forbes.com/2009/11/06/iph...

  Trích dẫn lời của Schiller: https://medium.com/backchannel/exclus...

  https://www.cnbc.com/2017/10/09/the-a...

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Patreon: https://patreon.com/polymatter

  Twitter: https://twitter.com/polymatters

  Reddit: https://reddit.com/r/PolyMatter

  Discord: https://discord.gg/polymatter

  You can hate Apple’s philosophy, think they’re overpriced, and disagree with every decision they make, but their decisions are perfectly calculated as part of a grand strategy.

  Special thanks to Neil Cybart who was a big inspiration for this video. This article in particular: https://www.aboveavalon.com/notes/201...

  If you like to follow Apple news and analysis, Above Avalon is the place to do it (and his podcast is great too)

  *The end of this video includes a paid sponsored promotion. This company had no part in the writing, editing, or production of the rest of the video.

  ### Sources ###

  Music is

  Lobby Time Kevin MacLeod (incompetech.com)

  Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License

   http://creativecommons.org/licenses/b...

  Headlines referenced:

  http://www.businessinsider.com/apple-...

  https://www.wired.com/story/hackers-s...

  http://mashable.com/2016/12/30/consum...

  https://www.theverge.com/2017/4/19/15...

  https://seekingalpha.com/article/4071...

  https://seekingalpha.com/article/4071...

  http://www.businessinsider.com/apple-...

  https://www.forbes.com/2009/11/06/iph...

  Schiller Quote: https://medium.com/backchannel/exclus...

  https://www.cnbc.com/2017/10/09/the-a...

  27 người xem


  Bình luận (0)