Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Minh Pham

  2 tháng trước

  500 người đầu tiên được dùng thử Skillshare miễn phí 2 tháng: https://skl.sh/polymatter16

  Patreon: https://patreon.com/polymatter

  Twitter: https://twitter.com/polymatters

  Pins & T-Shirts: https://standard.tv/collections/polym...

  Reddit: https://reddit.com/r/PolyMatter

  Điều này bao gồm một tài trợ có trả tiền mà không đóng góp phần nào trong việc viết, chỉnh sửa hoặc sản xuất phần còn lại của video.

  Âm nhạc bởi Epidemic Sound: http://epidemicsound.com

  Danh sách đầy đủ các nguồn: https://pastebin.com/5UxphgE1

  Bản đồ: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ với các tỉnh của FreeVectorMaps.com Clip về cầu Hồng Kông-Ma Cao-Châu Hải https://www.hzmb.gov.hk/en/info/video...

  Một số cảnh quay được cung cấp bởi Bigstock: http://bit.ly/bigstock-videofreetrial

  Âm nhạc: https://leerosevere.bandcamp.com/albu..

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  First 500 people get a 2 month free trial of Skillshare: https://skl.sh/polymatter16

  Patreon: https://patreon.com/polymatter

  Twitter: https://twitter.com/polymatters

  Pins & T-Shirts: https://standard.tv/collections/polym...

  Reddit: https://reddit.com/r/PolyMatter

  This includes a paid sponsorship which had no part in the writing, editing, or production of the rest of the video. Music by Epidemic Sound: http://epidemicsound.com

  Full list of sources: https://pastebin.com/5UxphgE1

  Map: United States of America with Counties by FreeVectorMaps.com Clips of the Hong Kong-Macau-Zhuhai Bridge curtesy of https://www.hzmb.gov.hk/en/info/video...

  Some footage was provided by Bigstock: http://bit.ly/bigstock-videofreetrial

  Music: https://leerosevere.bandcamp.com/albu..

  171 người xem


  Bình luận (0)