Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Quế

  6 tháng trước

  Video này chia sẻ các nguyên tắc để tiết kiệm và đầu tư tiền, từ cuốn sách Người giàu nhất thành Babylon. Nếu bạn chưa bao giờ đọc cuốn sách này, bạn sẽ choáng ngợp trước những bài học đã được kiểm nghiệm về cách tích góp của cải và tiền bạc.

  The Richest Man In Babylon: https://amzn.to/2wJgJ19

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  This video shares principles for saving and investing money, from the book the Richest man in Babylon. If you have never read the book, you will be blown away by the tried and tested lessons it presents for accumulating wealth and riches.
  The Richest Man In Babylon: https://amzn.to/2wJgJ19

  307 người xem


  Bình luận (0)