Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Do Huy

  3 tháng trước

  Kể từ khi tất cả chúng ta bị ám ảnh bởi sự thành công, giàu có và thành tựu, thì chúng ta đều được nuôi dưỡng bởi thông tin. Chúng ta phải học cách tổ chức con người, quản lý tài nguyên và trở nên tự tin giữa nhiều thứ khác.

  Tất cả chúng đều là những kỹ năng vô cùng quan trọng và làm chủ được chúng là một lợi thế lớn bất kể bạn là ai. Nhưng cũng có một số kỹ năng quan trọng khác mà chúng ta thường bỏ qua vì trông chúng đơn giản.

  Bất kể bạn muốn đạt được điều gì trong cuộc sống: ví dụ như tiền tài, danh vọng, hạnh phúc. Nếu thành thạo các kỹ năng sau, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn so với cách khác.

  Tại sao chúng ta lại làm những điều chúng ta làm: https://www.youtube.com/watch?v=U_iAg...

  Bạn sẽ mãi nghèo nếu suy nghĩ như thế này: https://www.youtube.com/watch?v=JbAwA...

  Nhận 2 sách có âm thanh miễn phí: http://amzn.to/2sf9dqc

  Nhận thêm nhiều nội dung tuyệt vời nữa trên:

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

  Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  Âm nhạc bởi Kevin MacLeod


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Since we are all obsessed with success, wealth and achievement, we are fed with all sorts of information, we have to learn to organise people, manage resources, be confident, among many many other things. These are all incredibly important skills and mastering them is a big advantage regardless of who you are, but there are also some far important skills that we usually neglect because of how simple they look. Regardless of what you want to achieve in life, wealth, fame, happiness you name it. If you master the following skills, you will get to your goal way faster than otherwise. Why do we do what we do: https://www.youtube.com/watch?v=U_iAg... You Will stay poor if think like this: https://www.youtube.com/watch?v=JbAwA... Get 2 Free Audio Books: http://amzn.to/2sf9dqc For More Great Content: Instagram: https://goo.gl/vzBDdg Facebook: https://goo.gl/DZmAeM Twitter: https://goo.gl/6gvG4T Music by Kevin MacLeod

  235 người xem


  Bình luận (0)