Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Duyên Lê

  3 tháng trước

  500 người đầu tiên truy cập sẽ được 2 tháng miễn phí khi đăng kí khóa học tại Skilshare: http://skillshare.eqcm.net/c/1274323/...

  Nếu bạn thích và muốn ủng hộ những gì chúng tôi đang làm: https://bit.ly/2UTdAqL

  Khóa học cao cấp của chúng tôi – Sự tự tin bền vững: https://goo.gl/qyJFXg


  Những video (có thể) bạn sẽ thích ;)

  Cách nhanh nhất để trở thành tỉ phú:

  https://www.youtube.com/watch?v=zFHxH...

  Đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu: https://www.youtube.com/watch?v=Sbp_t...

  Sự Thật về làm giàu:

  https://bit.ly/2QQHiNF


  Khám phá thêm nhiều nội dung thú vị tại những đường links dưới đây!

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

   Twitter: https://goo.gl/6gvG4

  _______________________________________________________________

  The first 500 people to use this link will get a 2-month free trial of Skillshare: http://skillshare.eqcm.net/c/1274323/...

  If you enjoy our work and want to support us: https://bit.ly/2UTdAqL

  My premium Course - Unshakable Confidence: https://goo.gl/qyJFXg

  Videos you will (may) like ;)

  Fastest way people became billionaires: https://www.youtube.com/watch?v=zFHxH...

  Investing in stocks for beginners: https://www.youtube.com/watch?v=Sbp_t...

  The Truth about getting rich:

  https://bit.ly/2QQHiNF


  For more great content, check the links below!

  Instagram: https://goo.gl/vzBDdg

  Facebook: https://goo.gl/DZmAeM

   Twitter: https://goo.gl/6gvG4

  427 người xem


  Bình luận (0)