Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Hạ Phan

  2 tháng trước

  Trường học được cho là nơi giáo dục chúng ta và chuẩn bị hành trang để ta vững bước trên đường đời. Nhưng trớ trêu thay, thực chất đó có thể là bước đệm khiến ta thất bại trong cuộc sống. Mục đích của video này không phải để thuyết phục bạn rằng trường học và trường đời khác nhau hoàn toàn. Chúng ta đều biết rõ điều đó. Nhưng trong video này, chúng ta sẽ tập trung làm rõ cách mà trường học đã hình thành trong ta tâm lí dẫn đến thất bại trên đường đời. Và một khi bạn còn giữ tâm lí đó, bạn sẽ không đi đến đâu cả.


  Tại sao đại học khó nhằn!: https://www.youtube.com/watch?v=7e5al...

  Cách Để Thôi Chần Chừ: https://www.youtube.com/watch?v=fuYW0...

  Nhận 2 cuốn sách nói miễn phí tại: http://amzn.to/2sf9dqc


  Để xem thêm những nội dung hay:


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  School, the place that suppose to educate us and prepare us to face life problems. But unfortunately it might be the place thats actually preparing us to fail in real life. This video isn’t about convincing you that school and life are 2 completely different things. We all perfectly know that. But here on this video, we will focus on the idea of how exactly your school system has shaped your mentality to fail in life. And as long as you keep that mentality, you will not go far in life. Why college sucks!: https://www.youtube.com/watch?v=7e5al... How To Stop Procrastinating: https://www.youtube.com/watch?v=fuYW0... Get 2 Free Audio Books: http://amzn.to/2sf9dqc For More Great Content: Instagram: https://goo.gl/vzBDdg Facebook: https://goo.gl/DZmAeM Twitter: https://goo.gl/6gvG4T

  205 người xem


  Bình luận (0)