Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Lê Hằng

  7 tháng trước

  Tôi không tin và đặt nhiều kỳ vọng vào may mắn, nhưng sự nghiệp của Mark Cuban với tôi là một ngoại lệ. 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I'm not really a big believer in luck, but when it comes to Mark Cuban, it's fascinating.

  114 người xem


  Bình luận (0)