Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Lê Hằng

  tháng trước

  Tôi không tin và đặt nhiều kỳ vọng vào may mắn, nhưng sự nghiệp của Mark Cuban với tôi là một ngoại lệ. 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I'm not really a big believer in luck, but when it comes to Mark Cuban, it's fascinating.

  Tôi không tin và đặt nhiều kỳ vọng vào may mắn, nhưng sự nghiệp của Mark Cuban với tôi là một ngoại lệ. 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  I'm not really a big believer in luck, but when it comes to Mark Cuban, it's fascinating.

  100 người xem


  Bình luận (0)