Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Đây là một bộ phim hoạt hình ngắn, nói về việc những lựa chọn nhỏ nhoi hằng ngày có thể hình thành nên cuộc đời bạn như thế nào.

  -----------------------------------------------------------------------------

  This is a short animated film, about how your small everyday life choices can ultimately shape your life.

  237 người xem


  Bình luận (0)