Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thủy Dương

  9 tháng trước

  Bạn từng cảm thấy không chắc chắn về con đường mình đang theo, bởi lẽ bạn không ở nơi bạn mong muốn? Thành công không phải là một con đường thẳng tắp, thành công của mỗi người cũng không giống nhau. Trong video này, chúng tôi sẽ kể ra 7 dấu hiệu kỳ lạ cho thấy bạn sẽ trở nên thành công, dù bạn đã biết đến hay chưa.

  #success #successeries #motivationseries 

  Ủng hộ trang web Patreon tại đây!: https://www.patreon.com/Psych2GoNow 

  Kịch bản: Catherine H.

  Thuyết minh: Lily H.

  Hình ảnh: Catty


  Giới thiệu: Surey Camacho


  Quản lý dự án: Erin Bogo

  Quản lý cộng đồng: Priscilla Cha, Nicole Pridemore

  Nhà sản xuất: Psych2Go


  Tìm hiểu thêm về Psych2Go tại đây: http://youtube.com/psych2go 

  Website: http://psych2go.net 

  Twitter: http://twitter.com/psych2go 

  Facebook: http://facebook.com/psych2go 

  Tumblr: http://psych2go.me

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Do you ever feel uncertain about the path you’re on, because you’re not where you want to be? Success is not a linear path, nor does success look the same for everyone. In this video, we cover 7 strange signs that you will become successful, whether you know it or not. 

  #success #successeries #motivationseries

  Support our Patreon Here!: https://www.patreon.com/Psych2GoNow

  Script: Catherine H.
  Voice Over: Lily H.
  Animation: Catty

  Intro: Surey Camacho

  Project Manager: Erin Bogo 
  Community Manager: Priscilla Cha, Nicole Pridemore
  Producer: Psych2Go

  More Psych2Go here: http://youtube.com/psych2go
  Website: http://psych2go.net
  Twitter: http://twitter.com/psych2go
  Facebook: http://facebook.com/psych2go
  Tumblr: http://psych2go.me

  305 người xem


  Bình luận (0)