Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
Bạn từng cảm thấy không chắc chắn về con đường mình đang theo, bởi lẽ bạn không ở nơi bạn mong muốn? Thành công không phải là một con đường thẳng tắp, thành công của mỗi người cũng không giống nhau. Trong video này, chúng tôi sẽ kể ra 7 dấu hiệu kỳ lạ cho thấy bạn sẽ trở nên thành công, dù bạn đã biết đến hay chưa.

#success #successeries #motivationseries 

Ủng hộ trang web Patreon tại đây!: https://www.patreon.com/Psych2GoNow 

Kịch bản: Catherine H.

Thuyết minh: Lily H.

Hình ảnh: Catty


Giới thiệu: Surey Camacho


Quản lý dự án: Erin Bogo

Quản lý cộng đồng: Priscilla Cha, Nicole Pridemore

Nhà sản xuất: Psych2Go


Tìm hiểu thêm về Psych2Go tại đây: http://youtube.com/psych2go 

Website: http://psych2go.net 

Twitter: http://twitter.com/psych2go 

Facebook: http://facebook.com/psych2go 

Tumblr: http://psych2go.me

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do you ever feel uncertain about the path you’re on, because you’re not where you want to be? Success is not a linear path, nor does success look the same for everyone. In this video, we cover 7 strange signs that you will become successful, whether you know it or not. 

#success #successeries #motivationseries

Support our Patreon Here!: https://www.patreon.com/Psych2GoNow

Script: Catherine H.
Voice Over: Lily H.
Animation: Catty

Intro: Surey Camacho

Project Manager: Erin Bogo 
Community Manager: Priscilla Cha, Nicole Pridemore
Producer: Psych2Go

More Psych2Go here: http://youtube.com/psych2go
Website: http://psych2go.net
Twitter: http://twitter.com/psych2go
Facebook: http://facebook.com/psych2go
Tumblr: http://psych2go.me

334 người xem


Bình luận (0)