Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nuôi dạy con cái không lành mạnh là thuật ngữ nói đến những hành vi tiêu cực của cha mẹ gây ra tổn hại về tình cảm cho đứa trẻ.

Đứa trẻ có thể sẽ có lòng tự trọng thấp hoặc bị thụ động khi lớn lên trong một môi trường không lành mạnh.

Những đặc điểm tính cách và thái độ của một đứa trẻ phụ thuộc vào cách nuôi dạy con của cha mẹ chúng.

Nhưng không phải tất cả các cách nuôi dạy con đều đúng, một số thậm chí còn có thể không tốt và gây hại.

Liệu hành vi của cha mẹ bạn có đúng và lành mạnh hay không?


Thực hiện bởi:

Biên kịch: Julian Heng

Chỉnh sửa kịch bản: Rida Batool & Kelly Soong

VO: Amanda

Hoạt hình: Van Val

Quản lí YouTube: Cindy Cheong 


_______________________________________________


Toxic parenting refers to the negative parental behavior that inflicts emotional harm upon a child.

Children may suffer from low self-esteem and low initiative when growing up in a toxic environment.

The traits and attitudes of a child depend on the style of parenting used to raise them.

But not all parenting styles are helpful in this aspect, and some can even be toxic and harmful.

Wondering if your parent’s actions are toxic?


Credits:

Writer: Julian Heng

Script Editor: Rida Batool & Kelly Soong

VO: Amanda

Animator: Van Val

YouTube Manager: Cindy Cheong 

164 người xem


Bình luận (0)