Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nếu có đang thắc mắc liệu mình có đang "độc hại" với ai đó thì bạn phải xem video này đi. Như là một nhân vật chính tự vẽ nên câu chuyện, chúng ta cảm thấy mình như những người hùng đấu tranh với mọi diễn biến hàng ngày. Nhưng chỉ một bước đi sai thôi là bạn có thể trở thành kẻ xấu. Đôi khi chúng ta lặp lại những hành vi gây tổn thương người khác mà thực tâm lại không có ý đó. Điều đó không có nghĩa bạn là người tồi tệ, sông có khúc người có lúc mà. Nhưng tự nhận thức giúp bạn cảm thấy tốt hơn đấy. Nếu bạn thấy mình như bị nhện độc cắn, thì đây là 7 dấu hiệu cho thấy bạn đang trở nên 'độc hại'.


Nếu bạn tự thấy mình "độc hại" thì bạn cần phải làm gì để cải thiện bản thân? Tác Giả: Kayleigh Herber Viết kịch bản: Catherine Huang Biên tập kịch bản: Steven Wu VO: Wendy Hu Họa sĩ hoạt ảnh: Karen Fong Quản lý YouTube: Wendy Hu Nguồn: Brenner, A. (29-08-2016). 8 Dấu hiệu những người độc hại nào cũng có. Psychology Today. Truy xuất 30-10-2018. Dodgson, L. (07-08-2018). 13 Dấu hiệu bạn có một mối quan hệ bạn bè độc hại. Business Insider. Truy xuất 30-10-2018. Emery, L. (16-08-2017). Bạn thân tôi có độc hại không? 9 cách nhận biết, Theo Experts. Bustle. Truy xuất 30-10-2018. Lewis, A. (2018). 17 Dấu hiệu cho thấy bạn là người gây nên mối quan hệ độc hại. Reader's Digest. Truy xuất 30-10-2018. Morin, A. (04-09-2015). 9 Điều mà những người hung hăng thụ động hay làm. Psychology Today. Truy xuất 30-10-2018. Scott, E. (30-06-2018). Tầm quan trọng của lời xin lỗi Very Well Mind. Truy xuất 30-10-2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------

If you're wondering if you're genuinely becoming toxic to someone, this video is for you. As the main characters writing our own stories, we often feel like we’re heroes combatting everyday life events. But one wrong turn or move and you can end up as the villain! Sometimes, we can repeat hurtful behavior without meaning to. It doesn’t mean you’re a bad person...just human, but self-awareness helps you get better. Feeling like the mean spider bit you? Here are 7 surprising signs you’re becoming toxic. If you find yourself becoming toxic, what are steps you can take to become better? Writer: Kayleigh Herber Script Writer: Catherine Huang Script Editor: Steven Wu VO: Wendy Hu Animator: Karen Fong YouTube Manager: Wendy Hu Sources: Brenner, A. (2016, August 29). 8 Things the Most Toxic People in Your Life Have in Common. Psychology Today. Retrieved October 30, 2018. Dodgson, L. (2018, August 7). 13 signs your friendship with someone is toxic. Business Insider. Retrieved October 30, 2018. Emery, L. (2017, August 16). Is My Best Friend Toxic? 9 Signs To Look Out For, According To Experts. Bustle. Retrieved October 30, 2018. Lewis, A. (2018). 17 Signs of a Toxic Relationship That You Might be Causing. Reader's Digest. Retrieved October 30, 2018. Morin, A. (2015, September 4). 9 Things Passive-Aggressive People Do. Psychology Today. Retrieved October 30, 2018. Scott, E. (2018, June 30). The Importance of Apologizing. Very Well Mind. Retrieved October 30, 2018.

153 người xem


Bình luận (0)