Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Trong khoảng thời gian khó khăn do Covid, Covid 19, virus corona, hay bất cứ từ gì bạn gọi nó, ở nhà chưa bao giờ dễ dàng hơn, đặc biệt khi bạn là một người hướng nội. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn là người hướng ngoại hoặc hướng trung? Bạn có cho rằng việc ở nhà là khó khăn? Dù sao đi nữa, nếu bạn đã theo kịp xu hướng Loại chỉ số Myers-Briggs, thì bạn có thể quen với sự hướng nội và hướng ngoại. Nhưng đôi khi các bài kiểm tra tính cách, mặc dù chúng có ý nghĩa tốt và giúp xây dựng sự nghiệp và phát triển cá nhân, chúng vẫn có thể rất mơ hồ. Trong một thế giới hoàn hảo, chúng ta chỉ phải lo lắng về hai lựa chọn. Nhưng, mọi người đa dạng hơn thế, và đôi khi, mọi thứ có thể trở nên lộn xộn. Là một người hướng nội, hướng ngoại hay hứng trung là như thế nào?

 #introvert #extrovert #ambivert

Đảm nhiệm:

 Biên kịch: Catherine Huang

Biên tập kịch bản: Steven Wu

Thuyết minh: Wendy Hu

Đồ họa: Janessa Jennings

Quản lý Youtube: Wendy Hu

Nguồn tham khảo:

Ancowitz, N. (2010, March 22). 5 Things Every Introvert Should Know about Extroverts (and Vice Versa). Psychology Today. Retrieved October 17, 2018.

Cherry, K. (2018, September 21). 8 Signs You're an Introvert. Very Well Mind. Retrieved October 17, 2018.

Cuncic, A. (2017, May 22). Understanding the Dimensions of Introversion and Shyness. Very Well Mind. Retrieved October 17, 2018.

MacDonald, F. (2016, October 27). The Science of Introverts vs Extroverts. Science Alert. Retrieved October 17, 2018.

Moore, K. (2017, July 13). 3 Ways To Being A More Effective Ambivert (Hint: In Between An Introvert and Extrovert). Forbes. Retrieved October 23, 2018.

Sinrich, J. (2018). 10 Signs You’re an Ambivert (Hint: You Probably Are). Reader's Digest. Retrieved October 17, 2018.

Surbhi, S. (2016, July 13). Difference Between Introvert and Extrovert. Key Differences. Retrieved October 17, 2018. Writing Type: Introvert/Extrovert. (2012, November 14). Thinking Through Our Fingers. Retrieved October 23, 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

In this difficult time of the Covid, Covid 19, coronavirus, which ever you prefer to call it, staying at home has never been easier, especially when you're an introvert. But what happens when you're someone who is extroverted or ambivert? Do you think staying at home would be difficult? None the less, if you’ve been keeping up with the Myers-Briggs Indicator Type trend, then you’re probably familiar with introversion and extraversion. But sometimes personality tests, although they mean well and have helped with career-building and personal development, they can still be...well...very black and white. In a perfect world, we’d only have to worry about two options. But, people are more fluid than that, and sometimes, things can get messy. What does it mean to be an introvert, extrovert, or ambivert? #introvert #extrovert #ambivert

Credits: Script Writer: Catherine Huang

Script Editor: Steven Wu

Narrator: Wendy Hu

Animator: Janessa Jennings

YouTube Manager: Wendy Hu

References:

Ancowitz, N. (2010, March 22). 5 Things Every Introvert Should Know about Extroverts (and Vice Versa). Psychology Today. Retrieved October 17, 2018.

Cherry, K. (2018, September 21). 8 Signs You're an Introvert. Very Well Mind. Retrieved October 17, 2018.

Cuncic, A. (2017, May 22). Understanding the Dimensions of Introversion and Shyness. Very Well Mind. Retrieved October 17, 2018.

MacDonald, F. (2016, October 27). The Science of Introverts vs Extroverts. Science Alert. Retrieved October 17, 2018.

Moore, K. (2017, July 13). 3 Ways To Being A More Effective Ambivert (Hint: In Between An Introvert and Extrovert). Forbes. Retrieved October 23, 2018.

Sinrich, J. (2018). 10 Signs You’re an Ambivert (Hint: You Probably Are). Reader's Digest. Retrieved October 17, 2018.

Surbhi, S. (2016, July 13). Difference Between Introvert and Extrovert. Key Differences. Retrieved October 17, 2018. Writing Type: Introvert/Extrovert. (2012, November 14). Thinking Through Our Fingers. Retrieved October 23, 2018.

101 người xem


Bình luận (0)