Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Huệ Phương

  2 tháng trước

  Hãy xem trang Squarespace! http://www.squarespace.com/reallifelore

  Mã giảm giá 10%: REALLIFELORE

  Trái đất đã hàng tỷ năm tuổi. Nếu bạn để ý đến khả năng nhân loại hoặc con cháu của chúng ta có thể tồn tại hàng tỷ năm nữa, thì chúng ta có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra vào khoảng thời gian đó? Hãy xem để tìm hiểu!

  Xin hãy đăng ký: http://bit.ly/2dB7VTO

  Âm nhạc là của Brandon Maahs. Hãy ghé xem trang web của anh ấy và nghe nhạc bằng cách kích vào link này: http://www.brandonmaahs.com/audio-reel

  Facebook: https://www.facebook.com/RealLifeLore/ Twitter: https://twitter.com/RealLifeLore1 Reddit: https://www.reddit.com/r/RealLifeLore/ Subreddit được kiểm duyệt bởi Oliver Bourdouxhe Đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ qua Patrons: Joshua Tavares, Wesley Jackson and Matthew Mikulka. Bản đồ Pangea Ultima được sử dụng dưới sự cấp phép của creative commons, link dẫn tới chủ sở hữu ban đầu ở đây. Xin hãy xem qua những tác phẩm nghệ thuật của anh ấy, đó là những tác phẩm tuyệt vời! http://vladar4.deviantart.com/art/Pan... Các video giải thích mọi thứ. Chủ yếu là về các chủ đề như lịch sử, địa lý, kinh tế và khoa học.

  Chúng tôi tin rằng thế giới này là một nơi hấp dẫn tuyệt vời, và bạn có thể tìm thấy điều kỳ diệu ở bất cứ nơi nào bạn thấy. Đó là những gì mà video của chúng tôi cố gắng truyền đạt.

  Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng hết sức để có thể ra được 1 video mỗi tuần. Hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé :)

  Email Doanh nghiệp: [email protected] Nguồn và đọc thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Timelin...

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Check out Squarespace! http://www.squarespace.com/reallifelore 10% Off Code: REALLIFELORE Earth is billions of years old already. If we consider it possible that humanity or our descendants will survive for another billion years, then what could we reasonably expect to happen during that time frame? Watch to find out! Please Subscribe: http://bit.ly/2dB7VTO Music is by Brandon Maahs. Check out his website and music by clicking this link: http://www.brandonmaahs.com/audio-reel Facebook: https://www.facebook.com/RealLifeLore/ Twitter: https://twitter.com/RealLifeLore1 Reddit: https://www.reddit.com/r/RealLifeLore/ Subreddit is moderated by Oliver Bourdouxhe Special thanks to Patrons: Joshua Tavares, Wesley Jackson and Matthew Mikulka. Pangea Ultima map used under a creative commons attribution, with link to original owner here. Check out his artwork please, it's incredible stuff! http://vladar4.deviantart.com/art/Pan... Videos explaining things. Mostly over topics like history, geography, economics and science. We believe that the world is a wonderfully fascinating place, and you can find wonder anywhere you look. That is what our videos attempt to convey. Currently, we try our best to release one video every week. Bear with us :) Business Email: [email protected] Sources and additional reading: https://en.wikipedia.org/wiki/Timelin...

  45 người xem


  Bình luận (0)