Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Huỳnh Ân

  năm ngoái

  Mọi người đều nói rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng.

  Nhưng liệu có thật sự như vậy không?

  ---------------------------------

  Everyone says breakfast is extremely important. Is that true?

  77 người xem


  Bình luận (0)