Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Lạc Lạc

  7 tháng trước

  Bão có thể là đòn chí mạng đối với sinh vật biển, đôi lúc cuốn chúng lên bờ hoặc ra xa ngoài khơi. Nhưng đôi lúc sự sống ở đại dương được lợi hoặc thậm chí phát triển mạnh sau khi những hiện tượng thời tiết cực đoan này qua đi. ------------------------------------------------------ #Hurricane #MarineLife Science Insider cho bạn biết tất cả những gì bạn cần biết về khoa học: không gian, y học, công nghệ sinh học, sinh lí học và nhiều nữa. Đăng kí kênh của chúng tôi và ghé thăm chúng tôi tại: http://www.businessinsider.com/science Science Insider trên Facebook: https://www.facebook.com/BusinessInsi... Science Insider trên Instagram: https://www.instagram.com/science_ins... Business Insider trên Twitter: https://twitter.com/businessinsider Tech Insider trên Twitter: https://twitter.com/techinsider

  Chuyện Gì Xảy Ra Với Các Loài Cá Khi Có Bão ------------------------------------------------------


  Hurricanes can be just as deadly for marine life, sometimes stranding them on land or far out at sea. But sometimes marine life benefits or even thrives after these extreme weather events. ------------------------------------------------------ #Hurricane #MarineLife Science Insider tells you all you need to know about science: space, medicine, biotech, physiology, and more. Subscribe to our channel and visit us at: http://www.businessinsider.com/science Science Insider on Facebook: https://www.facebook.com/BusinessInsi... Science Insider on Instagram: https://www.instagram.com/science_ins... Business Insider on Twitter: https://twitter.com/businessinsider Tech Insider on Twitter: https://twitter.com/techinsider What Happens To Fish During A Hurricane ------------------------------------------------------

  122 người xem


  Bình luận (0)