Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Tháp nhu cầu của Maslow là một lý thuyết trong tâm lý học. Nó lập luận rằng có năm giai đoạn nhu cầu của con người thúc đẩy hành vi của chúng ta.


Nếu bạn thích kênh của chúng tôi viết một bài đăng, hãy truyền bá, đăng ký hoặc hỗ trợ chúng tôi tại www.patreon.com/sprouts

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maslow's Hierarchy of Needs is a theory in psychology. It argues that there are five stages of human needs that motivate our behavior. If you like our channel write a post, spread the word, subscribe or support us at www.patreon.com/sprouts

275 người xem


Bình luận (0)