Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc chạy theo điểm số hoàn hảo có thể làm mất khả năng sáng tạo và làm giảm việc chấp nhận rủi ro trong học tập. Đây là lý do tại sao điểm cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công trong cuộc sống.

------------------------------------------

Research shows that chasing after perfect grades discourages creativity and reduces academic risk-taking. Here's why good grades don't always translate into success in life.

32 người xem


Bình luận (0)