Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Hằng Chu

  năm ngoái

  Hãy cùng tìm hiểu những điều cấm kị trong các nền văn hóa khác nhau vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

  ------------------------------------------------

  Today we are going to explore our cultural differences in this episode of the Infographics Show, Taboos Around the World.

  308 người xem


  Bình luận (0)