Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Linh Đồng

  4 tháng trước

  Bây giờ gia đình Rothchild giàu có thế nào? Họ vẫn sở hữu nhiều hơn bất cứ ai khác? Họ có là những người giàu có bí mật nhất thế giới?

  Cái tên Rothschild đã trở thành đồng nghĩa với sự giàu có và câu chuyện về gia đình kiếm tiền này bắt đầu với một người đàn ông tên là Mayer Amschel Rothschild. Sự khởi đầu của anh ấy là những gì bạn có thể gọi là khiêm tốn, vì anh ấy sống trong một khu ổ chuột Do Thái ở Frankfurt, Đức, chia sẻ một ngôi nhà với 30 người khác.

  Cả cha mẹ anh đều chết vì bệnh đậu mùa khi anh mới 12 tuổi và trước đó, ước muốn của anh là trở thành một giáo sĩ. Điều đó đã không xảy ra, và thay vào đó, ở tuổi 13, chàng trai trẻ Rothschild bắt đầu học nghề tại một ngân hàng ở Hanover. Trong những năm đầu, ông đã thực hành hàng hóa và giao dịch tiền cũng như bán những đồng tiền hiếm. Qua đó, anh cọ xát vai với quý tộc Đức, và trong khi anh đang làm việc, anh cũng đang làm con, mười đứa.

  Bây giờ chúng ta hãy xem những gì đã xảy ra tiếp theo, trong tập này của Infographics Show, các nhà Rothschild có bao nhiêu tiền?

  Vì vậy, chúng tôi biết tất cả bắt đầu với Mayer Amschel Rothschild. Trên thực tế, người đàn ông này đôi khi được gọi là người cha sáng lập của ngành tài chính quốc tế. Chúng tôi biết ông có mười đứa con và năm người trong số họ là con trai. Mỗi người con trai này chịu trách nhiệm điều hành một nhà tài chính ở các trung tâm tài chính của Châu Âu. Gia đình này, hay đế chế, làm việc theo phương châm: Đoàn kết, Chính trực, Công nghiệp.

  Chúng tôi được cho biết rằng việc hiểu tất cả những cách mà gia đình này kiếm được là không rõ ràng, với một nhàbáo nói, không có cuốn sách nào về họ vừa tiết lộ vừa chính xác. Các thư viện vô nghĩa đã được viết về chúng.


  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  How wealthy is the Rothchild family today? Do they still own more than anybody else? Are they secretly the richest people in the world? The name Rothschild has become synonymous with wealth, and the story of this money-making family started with a man called Mayer Amschel Rothschild. His beginnings were what you might call humble, since he lived in a Jewish ghetto in Frankfurt, Germany, sharing a house with another 30 people. Both his parents died from smallpox when he was just 12 years old, and prior to that it was their wish that he become a rabbi. That didn’t happen, and instead at age just 13 the young Rothschild started an apprenticeship at a bank in Hanover. Through his early years he practiced commodities and money-trading as well as sold rare coins. Through that he rubbed shoulders with German nobility, and while he was working, he was also making children, ten in all. Let’s now see what happened next, in this episode of the Infographics Show, How much money do the Rothschilds have? So, we know it all started with Mayer Amschel Rothschild. In fact, this man is sometimes called “The founding father of international finance.” We know he had ten kids, and five of those were sons. Each of these sons was responsible for running a finance house in Europe’s centers of finance. This family, or empire, worked under the motto: Unity, Integrity, Industry. We are told that understanding all the ways this family earned its fortune is not exactly clear, with one journalist saying, “There is no book about them that is both revealing and accurate. Libraries of nonsense have been written about them.”

  23 người xem


  Bình luận (0)