Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Như Ý

  7 tháng trước

  Rối loạn ăn uống là căn bệnh nghiêm trọng và thường gây tử vong khi gây ra rối loạn nghiêm trọng cho các hành vi ăn uống của mọt người. Những ám ảnh với thức ăn, trọng lượng cơ thể và hình dạng cũng báo hiệu chứng rối loạn ăn uống. Rối loạn ăn uống thông thường gốm chứng chán ăn tâm thần, chứng cuồng ăn-ói, và chứng rối loạn ăn uống vô độ. Video này, chúng tôi khái quát 6 kiểu mà bạn có thể chưa biết về rối loạn ăn uống.

  #eatingdisorders #disordersseries # psych2go

  Hy vọng bạn sẽ thích phong cách minh họa mới nhất của chúng tôi bởi Nida!:)

  Trích dẫn và tham khảo

  6 loại rối loạn ăn uống phổ biến (và các triệu chứng của chúng). (2018). HealthyLine. Truy cập 25/07/2018

  Rối loạn ăn uống ở nam giới và trẻ em trai (2018). Hiệp hội rối loạn ăn uống quốc gia. Truy cập 25/07/2018

  Khảo sát hành vi rối loạn ăn uống trong số ba trong bốn phụ nữ Mỹ (ngày 25/07/2008). Trường Y khoa UNC.

  Tracy, N (14/05/2016). Rối loạn ăn uống: Pica. Healthy Place. Truy cập ngày 25/07/2018

  Tracy, N (21/07/2016). Rối loạn ăn uống liên quan đến giấc ngủ. Healthy Place. Truy cập 25/07/2018

  Tracy, N (13/05/1016). Các loại rối loạn ăn uống: Danh sách rối loạn ăn uống. Healthy Pace. Truy cập 25/07/2018

  Các loại rối loạn ăn uống. (2018). Giair thoát. Truy cập 25/07/2018

  Nguồn và đường dây trợ giúp chứng rối loạn ăn uống tại bài viết này:

  https://www.bulimia.com/topics/eating... 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

  Eating disorders are serious and often fatal illnesses that cause severe disturbances to a person’s eating behaviors. Obsessions with food, body weight, and shape may also signal an eating disorder. Common eating disorders include anorexia nervosa, bulimia nervosa, and binge-eating disorder. This video, we cover 6 types you may not have known about. 

  #eatingdisorders #disordersseries #psych2go

  Hope you also like our newest animation style by Nida! :) 

  Citations and References: 

  References:

  6 Common Types of Eating Disorders (and Their Symptoms). (2018). HealthLine. Retrieved July 25, 2018.

  Eating Disorders In Men & Boys. (2018). National Eating Disorders Association. Retrieved July 25, 2018.

  Survey Finds Disordered Eating Behaviors among Three Out of Four American Women. (2008, April 22). UNC School of Medicine.

  Tracy, N. (2016, May 14). Eating Disorders: Pica. Healthy Place. Retrieved July 25, 2018.

  Tracy, N. (2017, July 21). Nocturnal Sleep-Related Eating Disorder. Healthy Place. Retrieved July 25, 2018.

  Tracy, N. (2016, May 13). Types of Eating Disorders: List of Eating Disorders. Healthy Place. Retrieved July 25, 2018.

  Types Of Eating Disorders. (2018). Freed. Retrieved July 25, 2018.

  Eating Disorders Helpline and resources in this article: 

  https://www.bulimia.com/topics/eating...


  192 người xem


  Bình luận (0)