Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Mai Hà Phương Anh

  4 tháng trước

  Một trong những lý do rất khó để vượt qua cơn say là vì chúng ta không biết thực sự crush của chúng ta là ai: chúng ta lý tưởng hóa họ bởi vì chúng ta có một khuôn mẫu cơ bản về họ. Liều thuốc tốt nhất cho tình yêu rất đơn giản: tìm hiểu họ tốt hơn

   Đăng ký nhận bản tin mới của chúng tôi và nhận 10% cho đơn đặt hàng trực tuyến đầu tiên của bạn về một cuốn sách, sản phẩm hoặc lớp học: https://bit.ly/2LayJ9F

  Để nhận quà tặng và nhiều hơn nữa từ Trường đời, hãy truy cập cửa hàng trực tuyến của chúng tôi: https://bit.ly/2TMMTHl Trang web của chúng tôi có các lớp học, bài viết và sản phẩm để giúp bạn suy nghĩ và phát triển: https://bit.ly/2TY8pYI Tải xuống ứng dụng của chúng tôi: https://bit.ly/2TdUk5h ĐỌC THÊM Bạn có thể đọc thêm về điều này và các chủ đề khác trên blog của chúng tôi, tại đây: https://bit.ly/2TJOBJp XEM THÊM Ghé thăm chúng tôi trực tiếp tại London HQ của chúng tôi: https://bit.ly/2TjvVLG Xem nhiều phim hơn về MỐI QUAN HỆ trong danh sách phát của chúng tôi: http://bit.ly/TSOLrelationships Bạn có thể gửi bản dịch và bảng điểm trên tất cả các video của chúng tôi tại đây: https: //www.youtube.com/timedtext_cs _... Tìm hiểu thêm tại đây: https: //support.google.com/youtube/an ... TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI Hãy theo dõi chúng tôi tại các liên kết dưới đây: Tải xuống ứng dụng của chúng tôi: https://bit.ly/2TdUk5h Facebook: https: //www.facebook.com/theschoolofl ... Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife Instagram: https: //www.instagram.com/theschoolof ... TÍN DỤNG Được sản xuất với sự hợp tác của: Khyan Mansley https://mobile.twitter.com/khyan?lang=vi

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Part of the reason it's so hard to get over a crush is because we have no idea who our beloved really is: we idealise them because we have such a basic idea of who they really are. The best cure for love is therefore simple in structure: get to know them better… Sign up to our new newsletter and get 10% off your first online order of a book, product or class: https://bit.ly/2LayJ9F For gifts and more from The School of Life, visit our online shop: https://bit.ly/2TMMTHl Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://bit.ly/2TY8pYI Download our App: https://bit.ly/2TdUk5h FURTHER READING You can read more on this and other subjects on our blog, here: https://bit.ly/2TJOBJp MORE SCHOOL OF LIFE Visit us in person at our London HQ: https://bit.ly/2TjvVLG Watch more films on RELATIONSHIPS in our playlist: http://bit.ly/TSOLrelationships You can submit translations and transcripts on all of our videos here: https://www.youtube.com/timedtext_cs_... Find out how more here: https://support.google.com/youtube/an... SOCIAL MEDIA Feel free to follow us at the links below: Download our App: https://bit.ly/2TdUk5h Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl... Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof... CREDITS Produced in collaboration with: Khyan Mansley https://mobile.twitter.com/khyan?lang=en

  164 người xem


  Bình luận (0)