Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Mai Hà Phương Anh

  24 ngày trước

  Một trong những lý do rất khó để vượt qua cơn say là vì chúng ta không biết thực sự crush của chúng ta là ai: chúng ta lý tưởng hóa họ bởi vì chúng ta có một khuôn mẫu cơ bản về họ. Liều thuốc tốt nhất cho tình yêu rất đơn giản: tìm hiểu họ tốt hơn

   Đăng ký nhận bản tin mới của chúng tôi và nhận 10% cho đơn đặt hàng trực tuyến đầu tiên của bạn về một cuốn sách, sản phẩm hoặc lớp học: https://bit.ly/2LayJ9F

  Để nhận quà tặng và nhiều hơn nữa từ Trường đời, hãy truy cập cửa hàng trực tuyến của chúng tôi: https://bit.ly/2TMMTHl Trang web của chúng tôi có các lớp học, bài viết và sản phẩm để giúp bạn suy nghĩ và phát triển: https://bit.ly/2TY8pYI Tải xuống ứng dụng của chúng tôi: https://bit.ly/2TdUk5h ĐỌC THÊM Bạn có thể đọc thêm về điều này và các chủ đề khác trên blog của chúng tôi, tại đây: https://bit.ly/2TJOBJp XEM THÊM Ghé thăm chúng tôi trực tiếp tại London HQ của chúng tôi: https://bit.ly/2TjvVLG Xem nhiều phim hơn về MỐI QUAN HỆ trong danh sách phát của chúng tôi: http://bit.ly/TSOLrelationships Bạn có thể gửi bản dịch và bảng điểm trên tất cả các video của chúng tôi tại đây: https: //www.youtube.com/timedtext_cs _... Tìm hiểu thêm tại đây: https: //support.google.com/youtube/an ... TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI Hãy theo dõi chúng tôi tại các liên kết dưới đây: Tải xuống ứng dụng của chúng tôi: https://bit.ly/2TdUk5h Facebook: https: //www.facebook.com/theschoolofl ... Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife Instagram: https: //www.instagram.com/theschoolof ... TÍN DỤNG Được sản xuất với sự hợp tác của: Khyan Mansley https://mobile.twitter.com/khyan?lang=vi

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Part of the reason it's so hard to get over a crush is because we have no idea who our beloved really is: we idealise them because we have such a basic idea of who they really are. The best cure for love is therefore simple in structure: get to know them better… Sign up to our new newsletter and get 10% off your first online order of a book, product or class: https://bit.ly/2LayJ9F For gifts and more from The School of Life, visit our online shop: https://bit.ly/2TMMTHl Our website has classes, articles and products to help you think and grow: https://bit.ly/2TY8pYI Download our App: https://bit.ly/2TdUk5h FURTHER READING You can read more on this and other subjects on our blog, here: https://bit.ly/2TJOBJp MORE SCHOOL OF LIFE Visit us in person at our London HQ: https://bit.ly/2TjvVLG Watch more films on RELATIONSHIPS in our playlist: http://bit.ly/TSOLrelationships You can submit translations and transcripts on all of our videos here: https://www.youtube.com/timedtext_cs_... Find out how more here: https://support.google.com/youtube/an... SOCIAL MEDIA Feel free to follow us at the links below: Download our App: https://bit.ly/2TdUk5h Facebook: https://www.facebook.com/theschoolofl... Twitter: https://twitter.com/TheSchoolOfLife Instagram: https://www.instagram.com/theschoolof... CREDITS Produced in collaboration with: Khyan Mansley https://mobile.twitter.com/khyan?lang=en

  148 người xem


  Bình luận (0)