Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Chia tay luôn là một điều gì đó hỗn loạn, nhưng không vì thế mà chúng ta lại ngó lơ các cách chia tay hợp lý. Một trong những nước đi đẹp nhất đó là đừng cố gắng trở nên 'tốt đẹp' và tập trung, mà thay vào đó, sự chia tay đúng mực bao gồm: trực tiếp, giải thích, rõ ràng và không mơ hồ.

  ------------------------

  Breaking up will always be something of a mess, but that's not to overlook the far better or distinctively worse ways we might do it. One of the nicest moves is to stop trying to be 'nice' and to concentrate instead on the key ingredients of the good break up: directness, explanation, clarity and a lack of ambiguity.

  252 người xem


  Bình luận (0)