Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Lê Hằng

  7 tháng trước

  Lịch sự là một đức tính tốt đẹp và cần thiết; nhưng trong tình yêu, có thể sẽ có những khoảnh khắc mà sự lịch sự trở thành trở ngại của những cảm xúc chân thành. Một lúc nào đó, chúng ta cần được xả cơn giận dữ, sự khó chịu và tự do nói rằng: Nếu sau này chúng ta cảm nhận được tình yêu một cách tự nhiên nhất. Những mối tình đẹp không chỉ có sự tôn trọng mà còn cả sự thẳng thắn. Có những thời điểm chúng ta cần biết đặt sự lịch sự quá mức của mình qua một bên.

  --------------------------------------------------------

  Being polite is a wonderful and hugely necessary quality; but there can - in love - be moments when politeness becomes an impediment to sincere feeling. We may at points need to give free rein to our resentments and annoyances and say it like it is - if we're later to feel properly loving and spontaneous. Good relationships are filled with respect, but they also know moments of proper frankness. There are moments when we need to put extreme politeness to one side.


  279 người xem


  Bình luận (0)