Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Minh Chi Luong

  7 tháng trước

  Trên một mặt hồ khô cạn ở Nevada, một nhóm bạn đã lập mô hình thu nhỏ của Hệ mặt trời với tỉ lệ chính xác với đầy đủ các hành tinh cùng quỹ đạo của chúng: một sự minh họa sống động về vị trí của Trái đất của chúng ta trong vũ trụ bao la. Phim được thực hiện bởi Wylie Overstreet và Alex Gorosh.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  On a dry lake in Nevada, a group of friends made a scale model of the Solar System with the exact proportions of the planets and their orbit: a vivid illustration of our Earth's position in the universe.


  The film was made by Wylie Overstreet and Alex Gorosh.

  69 người xem


  Bình luận (0)