Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Thu Vũ

  6 tháng trước

  Mọi thứ bạn cần biết về lịch sử của Tesla bao gồm tầm nhìn của Elon Musk về tương lai của công ty xe điện mang tính biểu tượng.

  Hoạt hình nhanh này cho thấy tại sao công ty được thành lập, những thành công, thách thức và làm thế nào Tesla có thể vượt qua Ford về giá trị thị trường chỉ sau 7 năm IPO.

  Sau đó, chúng tôi phác thảo tầm nhìn và chiến lược đầy tham vọng sắp tới của công ty và những gì Elon Musk hy vọng sẽ đạt được với các mô hình mới (xe bán tải, xe quá cảnh, v.v.), nhà máy gigafactories pin phức hợp, AI và các kế hoạch táo bạo khác.

  Video được thực hiện bởi Visual Capitalist (https://www.visualcapitalist.com)

  Liên kết với Global Energy Metals (https://www.globalenergymetals.com)

  ---------------------------------------------------------------------------------------

  Everything you need to know about the history of Tesla, including Elon Musk's vision for the future of the iconic electric car company.

  This extremely fast-paced animation shows why the company was formed, its successes and struggles, and how Tesla was able to pass Ford in market value just 7 years after the company's IPO.

  Then, we outline the ambitious vision and strategy for the company going forward, and what Elon Musk hopes to achieve with new models (semi trucks, transit vehicles, etc.), multiple battery gigafactories, AI, and other bold plans.

  Video made by Visual Capitalist (https://www.visualcapitalist.com)

  In association with Global Energy Metals (https://www.globalenergymetals.com)

   


  171 người xem


  Bình luận (0)