Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  2 tháng trước

  Đăng ký miễn phí tại http://Brilliant.org/Wendover
  200 người đầu tiên sử dụng liên kết này sẽ nhận 20% chiết khấu thuê bao cao cấp hàng năm.

  Hãy đăng ký kênh Half as Interesting (Một kênh khác từ Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

  Lấy cho mình chiếc áo thun Wendover Productions: https://standard.tv/collections/wendo...

  Xem kênh cá nhân của mình tại: https://www.youtube.com/channel/UCDA1...

  Ủng hộ kênh Wendover Productions trên Patreon: https://www.patreon.com/wendoverprodu...

  Youtube: http://www.YouTube.com/WendoverProduc...
  Instagram: http://Instagram.com/Wendover.Product...
  Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro
  Email: [email protected]
  Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

  _______________________________________________

  Sign up for free at http://Brilliant.org/Wendover

  The first 200 to use that link will also get 20% off their annual premium subscription

  Subscribe to Half as Interesting (The other channel from Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

  Get the Wendover Productions t-shirt: https://standard.tv/collections/wendo...

  Check out my personal channel: https://www.youtube.com/channel/UCDA1...

  Support Wendover Productions on Patreon: https://www.patreon.com/wendoverprodu...

  Youtube: http://www.YouTube.com/WendoverProduc...
  Instagram: http://Instagram.com/Wendover.Product...
  Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro
  Email: [email protected]
  Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

  135 người xem


  Bình luận (0)