Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Đăng ký miễn phí tại http://Brilliant.org/Wendover
200 người đầu tiên sử dụng liên kết này sẽ nhận 20% chiết khấu thuê bao cao cấp hàng năm.

Hãy đăng ký kênh Half as Interesting (Một kênh khác từ Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

Lấy cho mình chiếc áo thun Wendover Productions: https://standard.tv/collections/wendo...

Xem kênh cá nhân của mình tại: https://www.youtube.com/channel/UCDA1...

Ủng hộ kênh Wendover Productions trên Patreon: https://www.patreon.com/wendoverprodu...

Youtube: http://www.YouTube.com/WendoverProduc...
Instagram: http://Instagram.com/Wendover.Product...
Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro
Email: [email protected]
Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

_______________________________________________

Sign up for free at http://Brilliant.org/Wendover

The first 200 to use that link will also get 20% off their annual premium subscription

Subscribe to Half as Interesting (The other channel from Wendover Productions): https://www.youtube.com/halfasinteres...

Get the Wendover Productions t-shirt: https://standard.tv/collections/wendo...

Check out my personal channel: https://www.youtube.com/channel/UCDA1...

Support Wendover Productions on Patreon: https://www.patreon.com/wendoverprodu...

Youtube: http://www.YouTube.com/WendoverProduc...
Instagram: http://Instagram.com/Wendover.Product...
Twitter: http://www.Twitter.com/WendoverPro
Email: [email protected]
Reddit: http://Reddit.com/r/WendoverProductions

143 người xem


Bình luận (0)