Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt
  Mai Hà Phương Anh

  3 tháng trước

  Hòn đá khổng lồ này sáng lên trong đêm và thậm chí có thể thay đổi màu sắc. Vậy chúng ta sẽ làm gì nếu không có nó?

  Tất cả chúng ta sẽ cần kính nhìn ban đêm? Nó sẽ ảnh hưởng đến thủy triều như thế nào? Mùa của chúng ta? Hay chu kỳ giấc ngủ của chúng ta? Hay hậu quả sẽ quyết liệt hơn nhiều?

  Là thiên thể gần nhất với hành tinh của chúng ta, mặt trăng tạo ra lực hấp dẫn chi phối phần lớn những gì xảy ra ở đây trên Trái đất, ví dụ như đi biển. Nếu bạn thích lướt sóng, bạn có thể cảm ơn mặt trăng khi mặt trăng kéo theo lực hấp dẫn trên Trái đất quay tròn của chúng ta, các đại dương phản ứng, cho chúng ta thủy triều cao ở một số nơi trên thế giới và thủy triều thấp ở những nơi khác.

  Nguồn và hơn thế nữa: https: //insh.wworld/science/what-if-we ...

  Điều gì xảy ra nếu hỏi một số câu hỏi giả thuyết khiêu khích nhất trong khoa học - và sau đó cố gắng trả lời chúng với sự trợ giúp của lý thuyết khoa học đã được thiết lập và nghiên cứu mới nhất.

  Theo dõi chương trình trên Facebook Watch: https://www.facebook.com/What. If.science
  Danh từ
  Khoa học và Công nghệ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  This giant rock lights up the night and can even change colors. So what would we do without it?

  Would we all need night vision goggles? How would it affect the ocean tides? Our seasons? Or our sleep cycles? Or would the consequences be far more drastic?

  As the closest celestial body to our planet, the moon exerts a gravitational pull that governs much of what happens here on Earth Take the sea, for example. If you like surfing, you can thank the moon when the moon’s gravitational pull tugs on our spinning Earth, the oceans respond, giving us high tides in some parts of the world, and low tides elsewhere.

  Source and more: https://insh.world/science/what-if-we...

  What If asks some of the most provocative hypothetical questions in science — and then tries to answer them with the help of established scientific theory and the latest research. 

  Follow the show on Facebook Watch: https://www.facebook.com/What.If.science
  Danh mục
  Khoa học và Công nghệ

  96 người xem


  Bình luận (0)