Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây
loading
 • Tắt
 • Trên dưới
 • Cùng dòng
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Việt

  Trong thế giới ngày nay, một thế giới vô hình tạo nên từ tín hiệu điện từ và sóng vô tuyến ở xung quanh bạn. Wi-Fi hay Wireless Fidelity cung cấp mạng cho hơn 60% lưu lượng internet toàn cầu.

  Nó gần như ở mọi nơi, nhưng mắt người không thể thấy được.

  Nhưng nếu ta có thể thì sao?

  Wi-Fi trông như thế nào?

  Sẽ thế nào nếu ta thấy chúng?

   

  Hãy ủng hộ chúng tôi tại Patreon: http://bit.ly/whatif-patreon

   

  Văn bản và nguồn: https://whatif.show/what-if-wifi-was-...

   

  Xem thêm:

  Planet Earth: https://www.youtube.com/watch?v=_-HhC...

  The Cosmos: https://www.youtube.com/watch?v=gfuJy...

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=CS3bB...

  Your Body: https://www.youtube.com/watch?v=QmXR4...

  Humanity: https://www.youtube.com/watch?v=fdCDQ...

   

  IG: https://www.instagram.com/whatif.show/

  Twitter: https://twitter.com/WhatIfScience

  Facebook: https://www.facebook.com/What.If.science

   

  Đề xuất: http://bit.ly/suggest-whatif

  Áo thun và những thứ khác: http://bit.ly/whatifshop

  Facebook Watch: https://www.facebook.com/What.If.science

  Tubi: http://bit.ly/what-if-tubi

   

  "Trí tưởng tượng sẽ đưa ta đi bất cứ đâu. Không có nó, ta không đi đâu được.”  — Carl Sagan

   

  Sản xuất bởi Underknown, Toronto, What If là sê-ri phim tài liệu ngắn về những thế giới giả tưởng. Hãy cùng chúng tôi du hành.


  __________________________________________________________


  In today’s tech-savvy world, it’s all around you - an invisible world of electromagnetic signals and radio waves. Wi-Fi, or Wireless Fidelity, is responsible for over 60 percent of the planet’s internet traffic.

   It’s seemingly everywhere, yet, imperceptible to the human eye.

   But what if you could see it?

   What would Wi-Fi look like?

  And what would it do to you if you could see it?

   

  With your support we can make our show better! Join our Patreon community: http://bit.ly/whatif-patreon

   

  Transcript and sources: https://whatif.show/what-if-wifi-was-...

   

  "Watch more what-if scenarios:

  Planet Earth: https://www.youtube.com/watch?v=_-HhC...

  The Cosmos: https://www.youtube.com/watch?v=gfuJy...

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=CS3bB...

  Your Body: https://www.youtube.com/watch?v=QmXR4...

  Humanity: https://www.youtube.com/watch?v=fdCDQ...

   

   

   

  Tweet us your what-if question to suggest an episode: https://twitter.com/WhatIfScience

   

  What If elsewhere:

  Instagram: https://www.instagram.com/whatif.show/

  Twitter: https://twitter.com/WhatIfScience

  Facebook: https://www.facebook.com/What.If.science

   

  Suggest an episode (detailed): http://bit.ly/suggest-whatif

  T-shirts and merch: http://bit.ly/whatifstore

   

  Feedback and inquiries: https://underknown.com/contact/

   

  What If is a mini-documentary web series that takes you on an epic journey through hypothetical worlds and possibilities. Join us on an imaginary adventure — grounded in scientific theory — through time, space and chance, as we ask what if some of the most fundamental aspects of our existence were different.

   

  1,649 người xem


  Bình luận (0)